Obchodní podmínky

Prodávající

HIFIpartner, s.r.o, Bělehradská 15, Praha 4, 140 00, IČ: 28373936, DIČ: CZ28373936.


+ Cena zboží

Všechny ceny produktů na stránkách HIFIpartner jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a PHE.

+ Doprava

Zboží je po České republice zasíláno externí zasilatelskou službou Intime nebo Českou poštou. Doprava je zahrnuta v ceně zboží, u menších objednávek do 5.000 Kč je účtován manipulační poplatek 149 Kč.
Za dopravu na Slovensko je obvykle účtován poplatek 300 Kč, u zvlášť objemných nebo těžkých zásilek je poplatek za dopravu určen individuálně podle skutečných nákladů na dopravu.

+ Platba za zboží

Cenu zboží je možné hradit v hotovosti, dobírkou nebo převodem.

+ Termín expedice

Objednané zboží je obvykle expedováno do 2-3 pracovních dnů od objednání. Pokud je to možné, dodávka je provedena přesně v termínu požadovaném zákazníkem.


+ Záruční podmínky a reklamace

Na dodávané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak (výprodeje zboží, atp.). Jsme autorizovaný prodejce značek, které jsou u nás k zakoupení. V případě potřeby můžete záruku uplatňovat přímo v autorizovaném servisu. Veškeré nabízené zboží je oficiálně dovezeno do ČR a má plný záruční servis v ČR. Zákazník nese náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nebo do servisu.


Vzhledem k charakteru a specifikům prodeje zboží po internetu není prodávající schopen zaručit, že k poškození zásilek během přepravy nedojde. V případě poškození zásilky při dopravě kupující bez zbytečného prodlení uplatňuje reklamaci u zasilatelské firmy. Kurýrní společnost InTime přijme reklamaci do tří dnů od doručení zásilky, Česká pošta do jednoho dne. Podrobnosti viz. obchodní podmínky jednotlivých přepravních společností.


+ Ochrana osobních údajů

S osobními údaji zákazníků je nakládáno v souladu se "Zákonem na ochranu osobních údajů" a budou použity pouze k nezbytnému provedení dodávky, případně pro informaci, že se u serie zboží vyskytují vady a je doporučen servis. Osobní údaje zákazníků nebudou předány žádné třetí straně.


+ Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. V takovém případě je kupující povinen:
(a) o tom nejprve řádným písemným způsobem informovat prodávajícího na adrese dle čl. 1. těchto Obchodních podmínek
(b) poté nepoužité zboží v neporušeném obalu zaslat na své náklady v původním obalu a se všemi prodejními doklady (kromě faktury/dokladu o zaplacení) na adresu prodávajícího. Jestliže jsou tyto podmínky splněny, pak prodávající vrátí kupní cenu, poníženou o náklady vzniklé při zaslání zboží, kupujícímu na jeho účet do 30ti dní od zpětného převzetí zboží. Nedošlo-li ještě k převzetí zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do jednoho měsíce od jejího uzavření.


+ Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku může kupující stornovat do okamžiku potvrzení objednávky operátorem a dohodnutí termínu a způsobu dodávky objednaného zboží. Poté je možné objednávku stornovat jen po vzájemné domluvě s prodávajícím. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, nemá kupující nárok na vrácení zaplacené částky.

+ Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku částečně nebo úplně stornovat v těchto případech: zboží není dostupné (např. z důvodu ukončení výroby); mezi objednávkou a dodávkou se výrazně změnila jeho pořizovací cena; v systému je nesprávně nebo neúplně zadaná cena nebo jiný parametr zboží. O stornu objednávky bude zákazník informován a bude s ním dohodnut další postup. V případě, že zákazník již zaplatil část nebo celou kupní cenu a objednávka nebude nahrazena jinou, bude mu zaplacená částka vrácena zpět na jeho účet nebo adresu.

+ Závěrečná ustanovení

Uzavřením objednávky na tomto internetovém obchodu kupující souhlasí s obchodními podmínkami. Ostatní právní vztahy prodávajícího a kupujícího neupravenými těmito obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014. Prodávající si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.